Green Guide Denmark

din guide til grøn ferie

   mar 29

Fuglekiggeri

birdsDer er ca. 100 reservater i Danmark, hvor fugle og dyr kan boltre sig uforstyrret i sikkerhed for jægerens bøsse og i fred for nærgående mennesker. Sæler og havørne ser man ikke hver dag i Danmark, men takket være et stigende antal reservater kommer de til landet og kan lide at være her. Reservaternes spændende og meget rige liv kan betragtes fra fugletårne, der er anbragt til glæde for fugleinteresserede og i respekt for fuglene.

Vadehavet
Vadehavet i Sønderjylland er landets største fuglereservat. To gange i døgnet trækker havet sig tilbage og efterlader et åbent og meget rigt spisekammer, som trækkende vade-, ande- og gåsefugle flittigt benytter sig af. Fuglene kan iagttages fra digerne langs Vadehavet og fra rastepladser på Rømødæmningen.

Roskilde Fjord
Et af de vigtigste yngleområder for vandfugle er den lavvandede Roskilde Fjord med 30 små øer og holme. Her yngler 20.000 fuglepar fordelt på 30 arter. På Ringøen kan fjordternen ses i store kolonier.

Andre fuglesteder
Om efteråret kan man se fugletræk ved Stigsnæs i Sydvestsjælland og på Stevns Klint, hvor glenter, duehøge og andre fugle trækker forbi fra Falsterbo i Sydsverige. Om foråret kan ses fugletræk ved Skagen og Gilbjerg Hoved i Nordsjælland. Hyllekrog  øst for Rødbyhavn er også en populær landingsplads for trækfugle, og Lolland-Falster er i det hele taget et eldorado, både for fuglene og for dem, der holder af at se på fugle. Toftesø i Lille Vildmose er et af Nordjyllands bedste steder for iagtagelse af ørne, rørhøge, trækfugle og skarv.

Ørnen er landet
Endelig er havørnen kommet tilbage til Danmark som fast ynglefugl efter 100 års fravær. Omkring 30 havørne og 10 kongeørne har i de sidste vintre taget ophold her. Visse steder fodres ørnene, således at man har gode chancer for at se denne sjældne flyver.

Vær varsom
De sjældne fugle kommer kun til Danmark, fordi miljøet er godt, og fordi der er fred og ro i reservaterne. Så pas på ikke at skræmme dem væk og vær omhyggelig med at overholde adgangsregler og ikke mindst eventuelle adgangsforbud i yngleperioden. Og husk kikkerten!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.